ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

20 มี.ค.67 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ จังหวัดเชียงราย ที่มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน