ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

21 ก.ค.65 เวลา 09.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จังหวัดกำแพงเพชร ที่เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ “การบริหารจัดการที่ดี และการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน