ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

21 ก.พ.65 เวลา 09.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นายเดชณรงค์ ไพบูลย์นันทพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมกิจกรรมจิตอาสากับเจ้าหน้าที่ตำรวจงานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี ดำเนินการทาสีทางม้าลาย เพื่อสร้างวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุ และเพื่อความปลอดภัยสำหรับประชาชนที่เดินข้ามถนน บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา