ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

21 ต.ค.65 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ดำเนินการตรวจแถวเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อเกิดเหตุสามารถออกปฏิบัติงานได้ทันที