ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

21 มี.ค.67 เวลา 14.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหนองหมู จังหวัดสระบุรี ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การจัดการองค์กรและส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรในการทำงาน” ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน