ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

21 ม.ค.65 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็ง นำพาท้องถิ่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการจัดอบรมเชิงวิชาการ เกี่ยวกับการบริหารจัดการชุมชน เพื่อก้าวสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณพันธกานต์ พรหมพรางกูร นายกสมาคมรวมหยดน้ำเป็นสายธาร และพยาบาลวิชาชีพจากสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน