ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

21 ม.ค.66 เวลา 08.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน ไหว้ตรุษจีน เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน