ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

21 เม.ย.65 เวลา 13.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมขัง ภายในซอยบ้านสวน – ศุขประยูร 19 พร้อมนำเครื่องสูบน้ำดูดน้ำออกจากพื้นที่ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักช่าง , งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดน้ำท่วมและให้การช่วยเหลือประชาชนบริเวณเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน