ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

22 ก.ค.65 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้นางเชษฐ์สุดา สเตเฟ่นส์ รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม จังหวัดยโสธร ที่เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ “การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน