ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

22 ก.พ.67 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ในการฝึกทักษะให้เกิดความมั่นใจ สามารถนำไปปฏิบัติการช่วยชีวิตเบื้องต้นได้ทันท่วงทีและปลอดภัย รวมไปถึงการช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ ป้องกันความพิการ และช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิต โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในว…

ดูเพิ่มเติม