ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

22 พ.ย.66 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องแนวเขตเพื่อยกฐานะเป็น “เทศบาลนคร” ระหว่างเทศบาลเมืองบ้านสวนและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ซึ่งมีนายสุนทร ตันติโภคากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ปลัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหารือฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี