ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2567

22 มี.ค.67 เวลา 14.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ #สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี ประจำปี 2567 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี โดยมีนายพงศ์ชิต สหกิจชัชวาล รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน และนางสาวตะวัน ทองทองหลาง รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร