ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

วันที่ 22 ส.ค.64 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ไหว้เจ้าที่กลางแจ้งในเทศบาล เนื่องในวันสารทจีน เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน