ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

22 เม.ย.65 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองบ้านสวนโดยกองสวัสดิการสังคม นำชมรมคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้ารดน้ำขอพรจากนายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน และนายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เนื่องในวันสงกรานต์และวันปีใหม่ไทย ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน