ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

22 เม.ย.65 เวลา 13.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนายธเนศวร อุตมะแก้ว ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างและผังเมือง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักช่าง และนายสมหมาย โคตรโสภา ผู้อำนวยการส่วนการโยธา ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการไหลของน้ำ และจุดที่มีปัญหาในการระบายน้ำ เพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วมน้ำขัง บริเวณข้างหลังหมู่บ้านยูซอย 12