ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

23 ธ.ค.64 เวลา 08.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงานเปิดบ้านวิชาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้หัวข้อ “RCHEEWA Chonburi Empower To Future Open House 2021 เปิดบ้านอาชีวศึกษาชลบุรีระเบิดพลังสู่อนาคต” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี