ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

23 พ.ค.65 เวลา 14.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ “การจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงฯ” ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน