ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

ภาพกิจกรรมโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเชิงรุก ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งมีการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชน ตรวจคัดกรองสุขภาพ ค้นหาความเสี่ยงของโรคเรื้อรัง

โดยในวันนี้ 23 พ.ค.67 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน

และขอเชิญชวนประชาชนชาวบ้านสวนที่ต้องการเข้ารับบริการเจาะเลือดและตรวจเอ็กซเรย์ปอด เพื่อคัดกรองหาความเสี่ยงโรคเรื้อรัง สามารถ Walk In ลงมาทะเบียนหน้างานได้ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. (พรุ่งนี้) เน้นย้ำ ! งดน้ำงดอาหารหลัง 2 ทุ่ม นำบัตรประชาชนมาเพียงใบเดียว