ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

23 ม.ค.66 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้พนักงานกองสวัสดิการสังคม พยาบาลวิชาชีพสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชมรมคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการในเขตเทศบาล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนพิการพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพจำนวน 14 ราย