ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

23 ม.ค.67 เวลา 13.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล ที่มาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การบริหารจัดการชุมชน” ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน