ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

24 ก.ค.65 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี 2565 การแข่งขันฟุตซอล “บ้านสวนคัพ” ครั้งที่ 9 ณ สนามฟุตบอลบราเธอร์พลัส ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี