ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

24 เม.ย.65 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน 2565 และร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากท่านนายกฯ นายวิชิต ชิตวิเศษ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ไทย โดยได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายสมโพธิ์ นะมะอะอุ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ ณ บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน