ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

วันที่ 24 เม.ย. 65 เวลา 8.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนพร้อมด้วยทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับท่านรัฐมนตรี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุ ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุชาวชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม พร้อมทั้งมอบข้าวสาร ถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มาร่วมงานฯ จำนวน 300 ชุด ณ ภายในหมู่บ้านพิมพาภรณ์ 1