ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

25 ต.ค.64 เวลา 13.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี