ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

25 พ.ค.65 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบางแม่นาง จังหวัดนนทบุรี ที่เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ “ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน