ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

25 เม.ย. 65 เวลา 13.00 น. ภาพบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง (วันแรก) โดยมีนางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านสวน นายชยพล รัตนวิสุทธิกุล กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านสวน และนายรณกฤต ใบดำรงศักดิ์ กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน