ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักช่าง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝนและลมแรง เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา

และขอให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบความแข็งแรงของอาคารบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ตัวอาคาร หากมีสภาพที่ไม่มั่นคงหรือเสี่ยงต่อการหักโค่น ขอให้ท่านดำเนินการซ่อมแซมหรือตัดแต่งกิ่งไม้ให้ไม่มีลักษณะที่เสี่ยงต่อการหักโค่นเมื่อเกิดลมพายุ หากท่านต้องการความช่วยเหลือจากเทศบาลเมืองบ้านสวน ติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 038-2821536 หรือ 038-271182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง