ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

26 ธ.ค.65 เวลา 10.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่วางแผน/มาตรการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 ภายใต้คำขวัญ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”