ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

26 ธ.ค.66 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานให้กับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ เพื่อการบริการประชาชน ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และการเตรียมพร้อมในการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน