ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

26 พ.ค.66 เวลา 15.30 น. พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี