ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

26 พ.ค.67 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวนทั้ง 6 แห่ง ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน