ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

26 มิ.ย.67 เวลา 17.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะจาก “เทศบาลเมืองบ้านสวน” เป็น “เทศบาลนครบ้านสวน” และเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เจตนารมณ์ของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านสวน ณ มูลนิธิไตรคุณธรรม (ซำเต็กไท้)

💚 ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อแสดงเจตนารมณ์ยกฐานะ เป็นเทศบาลนครบ้านสวน > https://www.bansuan.go.th

ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2567 🫰

#มาร่วมกันสร้างมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงพัฒนาบ้านสวนของเราให้เป็นบ้านสวนนครอัจฉริยะนครแห่งความสุข