ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

26 ส.ค.65 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ “การส่งเสริมอาชีพให้แก่สตรีและการพัฒนาศักยภาพสตรีในชุมชน” ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน