ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านสวน จัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) หลักสูตร “การฝึกยกระดับฝีมือ สาขาบาริสต้ามืออาชีพ” ซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ และวันที่ 2,3,7 มีนาคม 2566 โดยมีนายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมรับชมการฝึกอาชีพพร้อมกับให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านสวน (มาลัยทอง)