ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

27 ก.ย.64 เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนางมรกฎ บัวแตง ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และทีมงานสำนักสาสุขฯ ร่วมต้อนรับแพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี และคณะทีมงาน ตรวจสอบความพร้อม และความเรียบร้อยของศูนย์พักคอย (Community Isolation) เทศบาลเมืองบ้านสวน ณ วิทยาลัยชลพินิจ จ.ชลบุรี