ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

27 ต.ค.64 เวลา 07.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนางมรกฎ บัวแตง ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) , เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี และประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)