ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องประชาชนชาวบ้านสวน พร้อมมอบข้าวสารและพัดลมให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม บริเวณเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน