ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

28 ต.ค.64 เวลา 08.30 น. นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัย และนมกล่อง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ณ โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) โดยมีนายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจนักเรียนที่รับการฉีดวัคซีน Pfizer ในครั้งนี้