ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

28 ต.ค.66 เวลา 10.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 ครั้งที่ 152 โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ เวทีกลางสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี