ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

28 พ.ย.65 เวลา 09.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลเมืองบ้านสวน ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง