ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

28 มิ.ย.65 เวลา 15.00 น. นางสาวสิรวี วงษ์บำรุงจิตร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นำพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมีนายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดราษฎร์ศรัทธา ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี