ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

1 พ.ค.66 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วม จุดที่มีปัญหาในการระบายน้ำ ภายในซอยครัวลั่นบ้านทุ่ง ซ.12 เพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำต่อไป