ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

29 ก.ย.64 เวลา 13.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน ลานกีฬาในร่ม (โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน) และอาคารออกกำลังกายในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน