ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

29 ธ.ค.65 เวลา 08.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยว่าที่ร้อยโทหาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน นายพงศ์ชิต สหกิจชัชวาล รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่แก่ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และผู้บริหารระดับสูง ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี