ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

29 ม.ค.67 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อเตรียมเข้ารับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก นางสาววิดาวรรณ ญานะคำ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี บรรยายในหัวข้อ “กรอบแนวคิดและแนวทางเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเพื่อเข้าสู่การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ” และนางปรานี โอรักษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี) บรรยายในหัวข้อ “การใช้ระบบประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง (SAR)” ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน