ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

29 เม.ย.65 เวลา 10.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนายอันน์นุพันธ์ นิลเทศ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นายธเนศวร อุตมะแก้ว ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักช่าง ลงสำรวจพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามคลองห้วยกรวด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสัญจรไป – มา ระหว่างหมู่บ้านสัมพันธ์วิลล่ากับบริเวณหลังเมืองทองอนันต์ อพาร์ทเม้นท์ (ชุมชนเมืองทอง)