ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

ภาพบรรยากาศที่ประชาชนร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้ ตามโครงการจัดการขยะแบบการมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้า โต๊ะ เก้าอี้ เสื้อผ้าเก่า ของใช้เก่า ที่ไม่ใช้แล้ว เริ่มรับของบริจาค ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

———————————————-

หากท่านต้องการบริจาคสิ่งของ แต่ไม่สามารถนำของมาได้ ติดต่อที่ โทร 095-2918563 , 090-7204683 , 081-9491428 , 092-2766382 (พื้นที่ที่เทศบาลฯจะบริการขนให้ ตำบลบ้านสวน , เขตพื้นที่เทศบาลเมืองชลบุรี , ตำบลบางทราย , ตำบลหนองรี (บางส่วน) , ตำบลหนองข้างคอก , ตำบลห้วยกะปิ , ตำบลเสม็ด (เส้นพระยาสัจจา) 🙏