ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

3 ก.ค.67 เวลา 08.30 น. นางสาวตะวัน ทองทองหลาง รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน นำพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ ศาลาการเปรียญ วัดเครือวัลย์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี