ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

3 ก.พ.65 เวลา 14.00 น. สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านสวน นำโดยนางสาวประภาดา สุทธิกิตติวรกุล ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข รับมอบชุดธารน้ำใจต้านภัยโควิค 19 จากนายอำเภอเมืองชลบุรี เพื่อดำเนินการมอบชุดธารน้ำใจฯ จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ให้แก่ผู้ประสบภัยโควิด 19 ที่รักษาตัวอยู่ที่บ้าน ( Home Isolation ) จำนวน 19 คน