ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

3 ก.พ.66 เวลา 09.00 น. น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดงานกิจกรรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพตลอดชีวิต ปีงบประมาณ 2566 โดยมี ดร.เดชา วรรณพาหุล ตำแหน่ง วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มาให้ความรู้ เรื่อง การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ณ ชมรมผู้สูงอายุเพชรชมภูแก้ว หมู่ 6